top of page

     บริษัท โทริ (ไทยแลนด์) จำกัด มีประวัติดำเนินกิจการด้านสิ่งทอมายาวนานกว่า 50 ปี มีประสบการณ์ในการเป็นทั้ง ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ซิปทุกชนิด เมจิกเทป (เทปตีนตุ๊กแก, เวลโครเทป) ยางยืด ด้าย ผ้า และอุปกรณ์การ์เมนท์นานาชนิด  เราสามารถผลิตสินค้าต่างๆตามที่ลูกค้าต้องการได้ โดยเรามุ่งหวังผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเหมาะสมต่อราคา ให้กับลูกค้าทุกท่าน
      โทริ มุ่งหวัง และพร้อมพัฒนาสินค้า และการให้บริการ ของเราให้ก้าวทันการเติบโตของท่านและสังคม สืบต่อไป

ประสบการณ์ในการผลิตและจัดจำหน่ายกว่า 50ปี

bottom of page