top of page

ซิปโลหะ

metal zipper

        ซิปโลหะ มี 2 ประเภท คือ ซิปทองเหลือง (ซิปฟันทองเหลือง) และ ซิปอลูมิเนียม (ซิปฟันขาว) มีขนาดฟันเบอร์ #3 เบอร์ #4 เบอร์ #5 เบอร์ #8 และเบอร์ #10 ให้เลือกตามลักษณะงานของลูกค้า โดยสามารถสั่งผลิตตามความยาวที่ต้องการได้ ทั้งงานปิดท้าย เปิดท้าย พร้อมหัวซิปแบบต่างๆ หรือสั่งเป็นซิปหลาได้

ซิปโลหะ
#3
#4
#5
#8
#10

ขนาด
ฟันซิป

ตัวอย่างซิปโลหะ

bottom of page