top of page

ซิปไนลอน

nylon zipper

        ซิปไนลอนมี 2 ขนาดคือ ขนาดฟันเบอร์#3 และ เบอร์#5 สามารถสั่งผลิตตามความยาวที่ต้องการได้ มีทั้งแบบซิปหลา หรือ ซิปไซส์ เช่น 4 นิ้ว 5 นิ้ว แบบปิดท้ายด้านเดียว หรือปิดท้ายสองข้าง อีกทั้งยังสั่งทำเป็นซิปเปิดท้ายสำหรับทำเสื้อแจ๊กเก็ต ชุดหมี หรือ กระเป๋าได้เช่นกัน

ซิปไนลอน

ขนาด
ฟันซิป

#3
#5

ตัวอย่างป้ายซิปไนลอนต่างๆ ที่เรามี

ตัวอย่างซิปไนลอน

bottom of page