ซิปหลา

yard long zipper

        สำหรับการใช้งานแบบยืดหยุ่น ทางเรามีจำหน่ายซิปในรูปแบบ ความยาวเป็นหลา เพื่อความสะดวกของลูกค้าในการนำไปใช้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพต่อไป